Przeglądy bieżące

Przegląd okresowy, to zestaw czynności sprawdzających poprawność działania poszczególnych układów i podzespołów w samochodzie.